top of page

דיאטה קטוגנית


בחודשים האחרונים אני שומעת יותר ויותר אנשים מדברים על דיאטה קטוגנית ויותר ויותר מטופלים שואלים אותי האם זו תזונה המתאימה להם.


אז כמובן, אתם יודעים שאני לא אתן לכם פה תשובה חד משמעית, כי כל אחד מאיתנו שונה. אבל אני כן אסביר לכם מה המשמעות של דיאטה קטוגנית ומתי היא מתאימה יותר או פחות.

נתחיל בהתחלה.