top of page

חג עצמאות שמח!מזל טוב ישראל! כן, ברור שגם השנה תלכו לעל-האש המסורתי שבו חוגגים את יום ההולדת של המדינה שלנו. וזה נכון שלאכול מהמנגל זה לא בריא, אבל זה כן טעים! כרגיל, אני מעודדת אתכם למצוא את דרך המלך בין ההנאה שבעל האש לבין שמירה על הבריאות שלכם ושל המשפחה...

צלייה של אוכל על גבי גחלים בטמפרטורות גבוהות מייצרת פוטנציאל קרצינוגני, ובשר מעושן וחרוך אכן עלול להיו