top of page

יהיו מזונותיך תרופותיך ותרופותיך מזונותיך


רובנו מכירים את הציטוט הזה של היפוקרטס, אבי הרפואה.

הרעיון של מזון מרפא, קיים כבר מעל אלף שנים. הנושא הזה מופיע בטקסטים רפואיים עתיקים, ורפואה תזונתית היתה חלק בלתי נפרד מרפואת העבר. ישנן עדויות מהמאה השנייה והשלישית לספירה על רופאים שטיפלו בחוליהם באמצעות תזונה מותאמת אישית.

תרבויות מסורתיות קישרו בהדיקות בין מזון ובריאות. מזונות רבים נחשבו בעלי סגולות מיוחדות בטיפול ובמניעת מחלות, ולרוב הידע לגבי אלו הועבר בזהירות מדור לדור.

אז מה קורה היום? העידן המודרני בו אנחנו חיים, והשימוש ההולך וגובר ברפואה מבוססת ראיות (Evidence Based Medicine), מהווה הזדמנות די מרתקת להתחיל לחקור את האמונות והמסורות הללו יותר לעומק, ולהבין באמת את התפקיד של מזונותינו כתרופותינ