top of page

לאכול את הקשתסבתא שלי היתה ציירת. זה לא היה רק מקצוע עבורה, זאת היתה כל ההוויה שלה.

כל דבר בחיים שלה נדרש לאסטתיות, החל מהלבוש שלה ועד הצלחת.

כל צלחת סודרה עם נגיעות של צבעים!

אולי זו חלק מהירושה שלי ממנה, אבל גם לי מאוד חשוב