top of page

עשרים דברים להתחיל לעשות בשנה האזרחית הזו כדי לשפר את הבריאות שלכם


שנה אזרחית נפלאה לכולם!

אני תמיד חושבת שכדי לשפר את הבריאות לא תמיד צריך לעשות שינויים היסטריים וגדולים, זה יותר כמו שורה של החלטות קטנות שכולן ביחד מתחברות למשהו גדול יותר...

אז אולי במקום להשאיר את זה כמחשבה אצלי בראש, אני אעשה רשימה מסודרת של הדברים שאני עושה על בסיס יומי כדי