top of page

שפע תזונתיכמעט כל מי שנכנס אלי לקליניקה בחודשיים האחרונים שמע אותי מדברת על שפע תזונתי.

אפילו כבר כתבתי בבלוג בעבר (ראו פוסטים מקושרים)

על זה שצריך לאכול את צבעי הקשת,

ולשים לב לא רק לכמות אלא לצבעים.