top of page

איך לוודא שיהיה לכם יום נפלא


בתוך כל ההמולה של החגים, המשפחה, וכל הבלגאן שמגיע עם זה, זה קצת יותר מידי קצת להישאב לתחושת חוסר נוחות ולחץ.

קצת יותר מידי קל לתת לדברים קטנים להרוס ימים שלמים.

אז חשבתי שהיום נדבר קצת על איך לוודא שאפילו אם הקפה של הבוקר שלכם קר, אפילו אם נתקעתם בפקק לא צפוי, ואפילו אם מישהו אמר לכם משהו שממש לא רציתם לשמוע, עדיין יכול להיות לכם יום נפלא...

אז בואו נתחיל בהתחלה. איך הייתם רוצים להרגיש היום?